Čím se zabýváme

Řízení technologických procesů počítačovými systémy, měření a sběr dat, archivace dat, jejich zpracování a vytváření protokolů o procesech.
Naše činnost se týká zejména tepelného a chemickotepelného zpracování kovových i nekovových materiálů. Jsou to víceúčelové, průběžné, popouštěcí, nitridační, cementační, vakuové, vozové pece a další pecní systémy.

Oblasti činnosti:
• komunikace s regulátory
• komunikace s PLC SIMATIC;
• řízení mechanizmů pece;
• sledování a archivace poruchových stavů;
• vizualizace celých kalíren i jednotlivých pecí;
• archivace dat parametrů procesů;
• vyhledávání dat a tisk protokolů;
• výpisy vytížení jednotlivých pecí;

 

Ukázky aplikací:

>> Ukázky některých typických modulů

>> Šachtové pece

>> Průběžné pece – popis

>> Průběžné pece – obrázky

>> Víceúčelové a popouštěcí pece – popis

>> Víceúčelové a popouštěcí pece - obrázky

>> Laboratorní měření – popis

>> Laboratorní měření - obrázky