ROZŠÍŘENÍ PROGRAMU PRO ŘÍZENÍ, VIZUALIZACI, ARCHIVACI TECHNOLOGICKÝCH DAT A TISK PROTOKOLŮ V KLIMATOTECHNOLOGICKÉ LABORATOŘI

 

MANUÁL

 

Systém pro řízení, vizualizaci, archivaci technologie klimatotechnologické laboratoře je realizován jako aplikace řídícího systému Control Web 2000, který pracuje pod operačním systémem Windows 2000. Systém se automaticky spustí po zapnutí počítače a přihlášení se do systému Windows.
Rozšíření systému zajišťuje následující funkce:

 • rozšíření měřícího a řídícího systému o modul MIDAM MULTI ( 8 analogových vstupů, 4 analogové výstupy, 8 binárních vstupů, 6 binárních výstupů ) pro řízení prašné komory na SiO;
 • kompletní rekonstrukce elektrické a elektronické části prašné komory na SiO a její připojení k počítači prostřednictvím nově zabudovaného modulu MIDAM MULTI;
 • vytvoření řídícího programu pro řízení prašné komory na SIO, měření parametrů zkoušky a jejich archivace. Program pro možnost tisku protokolů o průběhu parametrů zkoušky;
 • rozšíření elektronické a elektrické části prašné komory (nová) pro možnost automatického řízení procesu podle programu z počítače;
 • vytvoření řídícího programu pro řízení prašné komory (nová), měření parametrů zkoušky a jejich archivace. Program pro možnost tisku protokolů o průběhu parametrů zkoušky;
 • rozšíření elektronické části komory pro zkušební proces SO2 umožňující automatický provoz i v době pracovního volna. Bude zachována i možnost přepnutí do původního zapojení;
 • vytvoření programovatelného rozvaděče pro 5 ovládaných výstupů 220 V pro napájení elektrických prvků komory SO2;
 • vytvoření řídícího programu pro automatický provoz komory pro zkušební proces SO2;
 • vytvoření systému pro monitoring signálu termočidel v laboratořích a dveřního kontaktu tak aby byl zaznamenán datum a čas změny těchto signálů (vstup do laboratoří, případně pohyb v nich). Doba ve které bude sledování probíhat bude nastavitelná;

Popis rozšíření jednotlivých panelů:

PŘEHLED LABORATOŘE – str. 2.

Jde o základní panel, z něhož je možno zvolit zobrazování podrobnějších informací pro každou z devíti zkušebních komor kliknutím myší na příslušné schematické zobrazení. Na blocích znázorňujících jednotlivé zkušební komory jsou zobrazeny teploty, případně vlhkost a koncentrace O3 a označení právě zpracovávaných zkoušek. U zobrazení korozní diagnostiky KB300 je znázorněn pohyb čerpadla 1, čerpadla 2 a membránového čerpadla. Je-li čerpadlo v chodu, otáčí se příslušné kolečko. Obdobné rozšíření je u prašné komory ST100 U a SiO2.
Dalším rozšířením je hlídač vstupu. Na přehledovém panelu se rozsvítí červená indikace dveří, nebo infračidel 1, 2, 3 v případě, že se otevřou dveře, nebo se osoba dostane do zorného úhlu některého z čidel. Tato indikace je spíše pro kontrolu správnosti funkce.

PŘEHLED TECHNOLOGIE – korozní diagnostika SO2 – KB 300 – str. 3.

Program se zadává do nastavovacích dispejů takto:

 • t0 – doba cyklu (doba za kterou se cykl opakuje);
 • t1 – doba činnosti čerpadla 1;
 • t2 – doba činnosti čerpadla 2;
 • t3 – membránové čerpadlo + ventilátor;
 • t4 – doba odvětrávání (zároveň se vypíná napájení komory);
 • t5 – doba startu odvětrávání od počátku cyklu;
 • počet cyklů;

návaznost jednotlivých časů je zřejmá z obrázku průběhu cyklu.

GRAF – °C, (%) – str. 4.

V dolní části grafu jsou průběhy činnosti čerpadel a odvětrávání.

PŘEHLED TECHNOLOGIE – prašná komora ST 100 U – str. 5.

Program se zadává do nastavovacích displejů takto:

 • t0 – doba cyklu (doba za kterou se cykl opakuje);
 • t1 – doba činnosti dmychadla;
 • t2 – doba činnosti lopatek;
 • nárůst teploty ve stupních C;
 • teplota při níž probíhá zkouška;
 • počet cyklů;

návaznost jednotlivých časů je zřejmá z obrázku průběhu cyklu.

GRAF – °C, (%) – str. 6.

V dolní části grafu jsou průběhy činnosti dmychadla a lopatek.

PŘEHLED TECHNOLOGIE – prašná komora SiO2 – str. 7.

Program se zadává do nastavovacích displejů takto:

 • t0 – doba cyklu (doba za kterou se cykl opakuje);
 • t1 – doba činnosti dmychadla;
 • t2 – doba činnosti dávkovače prachu;
 • nárůst teploty ve stupních C;
 • teplota při níž probíhá zkouška;
 • počet cyklů;
 • otáčky dmychadla;

návaznost jednotlivých časů je zřejmá z obrázku průběhu cyklu.

GRAF – °C, (%) – str. 8.

V dolní části grafu jsou průběhy činnosti dmychadla a dávkovače prachu;

OTEVŘENÍ DVEŘÍ, INFRAČIDLA – str. 9.

Program se zadává do nastavovacích displejů a obsluhuje takto:

 • pro každý den v týdnu je možno zadat časový interval ve kterém není hlídání ve funkci (pracovní doba);
 • symboly dveří a infračidel jsou ve funkci stále pro kontrolu správnosti funkce. Infračidla jsou nastavena tak, že při vstupu osoby do zorného pole a jeho vystoupení podrží sepnutý kontakt ještě minutu;
 • výpis poruch se provádí tak, že se klikne na žlutá dvířka na panelu (obr. 10) „výpis stavu“ a objeví se seznam souborů pro každý den. Po vybrání dne a kliknutí na tlačítko „zobraz“ dojde ke zobrazení výpisu otevření dveří, či vstupu do místností. Kliknutí na ikonu tiskárny lze výpis vytisknout toto platí pro funkci dBase prohlížeči. Je možno též označit Tabulku v InCalcu a pak je možné tisknout pouze výřez tabulky označením tiskové oblasti;
 • při vstupu do panelu se objeví položka „Přihlášení uživatele“. Nebude-li se používat systém hesel, stačí do položky „Jméno“ napsat root a potvrdit OK. Pokud bude zájem zavést systém hesel, budou zavedena při instalaci po dohodě.

 

>> LABORATORNÍ MĚŘENÍ - OBRÁZKY