Systém pro řízení šachtových pecí, vizualizaci procesů a archivaci naměřených dat.

 Systém umožňuje tyto funkce:

 • Snímání teplot a Cp potenciálů (požadovaná, teplota víka, zóny 1 a zóny 2) u každé z pecí pomocí komunikace po sériové lince RS 485 z regulátorů
 • vizualizaci celého provozu a jednotlivých pecí
 • zobrazování měřených dat v číselné i grafické formě
 • vytvoření programu technologického procesu
 • archivace programu technologického procesu do paměti PC pro opakované použití
 • přenesení programu technologického procesu do regulátorů
 • archivace měřených dat do paměti počítače pro další použití
 • výpisy protokolů o procesu jak v tabulkové, tak v grafické formě
 • zálohování archivovaných veličin na nezávislé medium
 • doplnění archivovaných dat procesu o výsledky mechanických zkoušek výrobků;
 • vypracování návodek pro postup výroby;


  PŘEHLEDOVÝ PANEL PRO 6 PECÍ

d

 

ZOBRAZENÍ PECE

f

PRŮBĚŽNÝ GRAF TEPLOT (pro každou pec zvláštní panel)
k

PRŮBĚŽNÝ GRAF ODCHYLKY POŽADOVANÉ a SKUTEČNÉ TEPLOTY

l

.

PRŮBĚŽNÝ GRAF MECHANICKÝCH PARAMETRŮ

m

ARCHIVAČNÍ MODUL

o

PRŮVODKY

q


NÁVODKY

s

PROTOKOLY

t

PROGRAMÁTOR REGULÁTORŮ ECONOX
u

PROGRAMÁTOR REGULÁTORU STANGE

v

 

w

>> ZPĚT